Faktoring

czym jest i na czym polega

91 mld

1 149

2,5 mln

25

PLN obsłużonych
wierzytelności w 2022 roku
zadowolonych
Klientów
wykupionych faktur
w 2022 roku

lat na rynku
faktoringowym

Oferta

Aktualności

Płynnościomat

Faktoring   

czym jest i na czym polega     

91 mld

PLN sfinansowanych
wierzytelności w 2021 roku

1 149

zadowolonych klientów

2 495 mln

wykupionych faktur
w 2022 roku

25

lat na rynku faktoringowym

Oferta   

Aktualności   

Płynnościomat