System

Internet Faktor

Obsługa Umowy faktoringowej jest w pełni zautomatyzowana przy wsparciu systemu Internet Faktor. Korzystanie z cyfrowej obsługi faktoringu nie wymaga instalacji oprogramowania, ponieważ odbywa się na bieżąco przy pomocy przeglądarki web.

System Internet Faktor zapewnia między innymi:

Filmy instruktażowe Internet Faktor

1.

Wprowadzenie do systemu

2.

Import faktur

3.

Raporty

4.1

Informacje o fakturach sfinansowanych w wybranym okresie

4.2

Informacje o środkach przekazanych przez Pekao Faktoring w danym dniu

4.3

Informacje o spłatach, jakie spłynęły od kontrahentów

4.4

Informacje o wysokości kwot do zwrotu z tytułu spłaconych wierzytelności niefinansowanych

4.5

Informacje o wysokości funduszu gwarancyjnego do zwrotu

4.6

Informacje o wykonanych kompensatach

4.7

Informacje o wystawionych notach odsetkowych

4.8

Informacje o rozwiązanym funduszu gwarancyjnym

4.9

Informacje o fakturach kosztowych wystawionych przez Pekao Faktoring

1.

Wprowadzenie do systemu
 

2.

Import faktur
 

3.

Raporty
 

4.1

Informacje o fakturach sfinansowanych w wybranym okresie

4.2

Informacje o środkach przekazanych przez Pekao Faktoring w danym dniu

4.3

Informacje o spłatach, jakie spłynęły od kontrahentów

4.4

Informacje o wysokości kwot do zwrotu z tytułu spłaconych wierzytelności niefinansowanych

4.5

Informacje o wysokości funduszu gwarancyjnego do zwrotu

4.6

Informacje o wykonanych kompensatach
 

4.7

Informacje o wystawionych notach odsetkowych
 

4.8

Informacje o rozwiązanym funduszu
gwarancyjnym

4.9

Informacje o fakturach kosztowych wystawionych przez Pekao Faktoring