Nasze wybrane osiągnięcia

Największe obroty na polskim rynku faktoringowym w 2022

Nagroda Diamenty Miesięcznika Forbes 2022

Jako największy podmiot na polskim rynku faktoringowym dbamy o zrównoważony wzrost działając odpowiedzialnie wobec naszych klientów i pracowników.
Cieszymy się z przyznanej nam w 2022 nagrody Diamenty Miesięcznika Forbes.