Definicje

Faktoring

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa polegająca na zamianie faktur z odroczonym terminem płatności na gotówkę, czyli nabywaniu i finansowaniu przez instytucję faktoringową (Faktora) istniejących i bezspornych wierzytelności handlowych Klienta (Faktoranta) wynikających ze sprzedaży towarów i usług do kontrahentów (Odbiorców). Podstawowym celem zastosowania faktoringu jest utrzymanie bądź poprawa płynności finansowej. Dzięki sfinansowaniu faktur przed terminem zapłaty przez kontrahentów, Faktorant zyskuje środki na finansowanie bieżącej działalności i regulowanie swoich zobowiązań. Faktoring to także szereg usług dodatkowych świadczonych na rzecz Klienta w ramach każdej współpracy, takich jak monitorowanie i rozliczanie spłat, kompleksowe zarządzanie należnościami, weryfikacja kontrahentów, a także przejęcie ryzyka ich niewypłacalności i windykacja w razie potrzeby.

 1. Faktorant dostarcza towar / świadczy usługę na rzecz kontrahenta (powstaje wierzytelność)
 2. Faktorant przesyła do Pekao Faktoring dokumenty niezbędne do wykupu wierzytelności (kopie faktur oraz dokumenty potwierdzające odbiór towaru)
 3. Pekao Faktoring nabywa wierzytelności oraz wypłaca Faktorantowi uzgodnioną część wierzytelności, zwaną zaliczką (np. 90%)
 4. Pekao Faktoring monitoruje stan płatności od Kontrahenta
 5. Kontrahent dokonuje płatności z tytułu nabytych przez Pekao Faktoring wierzytelności
 6. Rozliczenie transakcji oraz przekazanie spłaty kontrahenta w części powyżej wypłaconej wcześniej zaliczki

Dla kogo jest faktoring?

Faktoring to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw:

Przedmiotem transakcji faktoringowej mogą być wierzytelności:

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa polegająca na zamianie faktur z odroczonym terminem płatności na gotówkę, czyli nabywaniu i finansowaniu przez instytucję faktoringową (Faktora) istniejących i bezspornych wierzytelności handlowych Klienta (Faktoranta) wynikających ze sprzedaży towarów i usług do kontrahentów (Odbiorców). Podstawowym celem zastosowania faktoringu jest utrzymanie bądź poprawa płynności finansowej. Dzięki sfinansowaniu faktur przed terminem zapłaty przez kontrahentów, Faktorant zyskuje środki na finansowanie bieżącej działalności i regulowanie swoich zobowiązań. Faktoring to także szereg usług dodatkowych świadczonych na rzecz Klienta w ramach każdej współpracy, takich jak monitorowanie i rozliczanie spłat, kompleksowe zarządzanie należnościami, weryfikacja kontrahentów, a także przejęcie ryzyka ich niewypłacalności i windykacja w razie potrzeby.

 1. Faktorant dostarcza towar / świadczy usługę na rzecz kontrahenta (powstaje wierzytelność)
 2. Faktorant przesyła do Pekao Faktoring dokumenty niezbędne do wykupu wierzytelności (kopie faktur oraz dokumenty potwierdzające odbiór towaru)
 3. Pekao Faktoring nabywa wierzytelności oraz wypłaca Faktorantowi uzgodnioną część wierzytelności, zwaną zaliczką (np. 90%)
 4. Pekao Faktoring monitoruje stan płatności od Kontrahenta
 5. Kontrahent dokonuje płatności z tytułu nabytych przez Pekao Faktoring wierzytelności
 6. Rozliczenie transakcji oraz przekazanie spłaty kontrahenta w części powyżej wypłaconej wcześniej zaliczki

Dla kogo jest faktoring?

Faktoring to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw:

Przedmiotem transakcji faktoringowej mogą być wierzytelności:

Faktoring to

finansowanie

Usługa faktoringu zapewnia między innymi stały dostęp do środków finansowych w miarę realizowanej przez Faktoranta sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Poziom finansowania uzależniony jest od wartości faktur z odroczonym terminem płatności przekazanych przez Faktoranta w stosunku do kontrahentów objętych umową faktoringową. Gotówka uzyskana od Faktora tuż po dokonaniu sprzedaży i na długo przed terminem płatności z wystawionych faktur, zdecydowanie poprawia płynność finansową i pozwala m.in. na rozliczenie się z dostawcami i uzyskanie rabatów za dokonanie wcześniejszej zapłaty, uregulowanie bieżących płatności wobec pracowników czy podwykonawców lub zakupienie materiałów niezbędnych do realizacji kolejnych zamówień.

Faktoring to

bezpieczny obrót gospodarczy

Faktoring zwiększa bezpieczeństwo obrotu handlowego. Doświadczenia jednoznacznie wskazują, że kontrahenci objęci umową faktoringu regulują płatności terminowo lub ze znacznie mniejszymi opóźnieniami niż pozostali. To dowód na dyscyplinującą rolę faktoringu. Dodatkowo, w niektórych formach usługi faktoringu, Faktor przejmuje w części lub w całości ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Wówczas Faktorant nie musi obawiać się braku zapłaty za wystawione faktury.

Faktoring to

zarządzanie należnościami

Bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej wymaga między innymi rzetelnej informacji o kontrahentach. W ramach usługi faktoringu dokładnie i szybko weryfikujemy obecnych lub potencjalnych kontrahentów naszych Klientów udzielając limity kredytu kupieckiego dla odbiorców krajowych i zagranicznych. W przypadku faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahentów jesteśmy gotowi zaryzykować nasze środki finansowe w ramach przyznanego przez nas limitu faktoringowego.

Faktoring to

oszczędności czasowe

W ramach umowy faktoringu zadania związane z zarządzaniem należnościami są przeniesione na Faktora. To Pekao Faktoring inkasuje zapłatę od kontrahentów i monituje stan rozliczeń w razie opóźnień lub braku zapłaty. W porozumieniu z naszymi Klientami wykonujemy niezbędne działania zmierzające do odzyskania należności. Dzięki kompleksowemu serwisowi nasi Klienci mogą obniżyć koszty dochodzenia należności i przede wszystkim skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.