Informacje

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.
Nasi doświadczeni doradcy odpowiedzą na dodatkowe pytania.

801 800 079

81 445 20 00

dni robocze 8.00 - 16.00

Zapraszamy do kontaktu.

Nasi doświadczeni doradcy odpowiedzą na dodatkowe pytania.

801 800 079
+48 81 445 20 00

Centrala

Pekao Faktoring Sp. z o.o.
ul. Tomasza Zana 32b
20-601 Lublin
tel. 81 445 20 00, fax 81 445 20 02

NIP PL7121019686
REGON 430578750
KRS 0000086395
Kapitał zakładowy 50 587 900 PLN

Rachunki bankowe

Bank Pekao S.A. I Oddział w Lublinie
PL81 1240 2470 1111 0000 3221 8945 (dla płatności PLN)
PL79 1240 2470 1978 0000 3221 8990 (dla płatności EUR)
PL50 1240 2470 1787 0000 3221 8974 (dla płatności USD)
PL06 1240 2470 1789 0000 3221 8987 (dla płatności GBP)
SWIFT: PKOP PL PW

Biura terenowe

Rachunki bankowe

Bank Pekao S.A. I Oddział w Lublinie
81 1240 2470 1111 0000 3221 8945 (dla płatności PLN)
79 1240 2470 1978 0000 3221 8990 (dla płatności EUR)
50 1240 2470 1787 0000 3221 8974 (dla płatności USD)
06 1240 2470 1789 0000 3221 8987 (dla płatności GBP)
SWIFT: PKOP PL PW