Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy w naszej firmie, wyślij swoje CV i list motywacyjny na adres praca@pekaofaktoring.com.pl.


Składając w/w dokumenty pamiętaj o załączeniu do nich podpisanej poniższej klauzuli zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Aplikacje nie zawierające poniższej klauzuli, nie będą brane pod uwagę, a przekazane dane będą usunięte.

"Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pekao Faktoring Sp. z o.o. z siedzibą Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 20-076 Lublin, będącą Administratorem Danych Osobowych, danych zawartych w mojej ofercie pracy, w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji /oraz po jego zakończeniu na potrzeby kolejnych rekrutacji/*. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie, posiadam wiedzę o prawie wglądu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z ww. Ustawy."

* - niepotrzebne skreślić

Czytelny Podpis ..................................