Faktoring to instrument finansowy będący połączeniem kilku usług: finansowania, zarządzania wierzytelnościami
oraz przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców. Funkcjonuje zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym.
Ostateczny kształt usługi zależy od Państwa oczekiwań.

Odpowiadając na pojawiające się kolejno pytania otrzymacie Państwo informację o tym jaka usługa faktoringowa będzie dla Państwa najbardziej odpowiednia.

Pozyskanie zewnętrznego finansowania:
  To moje główne oczekiwanie.
  Poprawiłoby sytuację, ale ważniejsze jest zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności odbiorców.
Jakich głównie odbiorców Państwo posiadacie?
  Krajowych.
  Zagranicznych.
Jakich głównie odbiorców Państwo posiadacie?
  Krajowych.
  Zagranicznych.
Jak Państwa odbiorcy regulują płatności?
  Terminowo lub z niewielkim opóźnieniem.
  Z dużym opóźnieniem.
Czy planują Państwo zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności odbiorców?
  Planujemy.
  Nie. Posiadamy już polisę ubezpieczenia należności.
Czy posiadają Państwo polisę ubezpieczenia należności?
  Posiadamy.
  Nie posiadamy.
Czy posiadają Państwo polisę ubezpieczenia należności?
  Posiadamy.
  Nie posiadamy.
Optymalną usługą dla Państwa będzie
FAKTORING KRAJOWY NIEPEŁNY
Optymalną usługą dla Państwa będzie
- przy odbiorcach z opóźnieniami do 30 dni:
FAKTORING KRAJOWY NIEPEŁNY
z rozwiniętą opcją monitoringu
- przy odbiorcach z opóźnieniami powyżej 30 dni:
INKASO NALEŻNOŚCI
Optymalną usługą dla Państwa będzie
FAKTORING EKSPORTOWY PEŁNY
Optymalną usługą dla Państwa będzie
FAKTORING EKSPORTOWY PEŁNY
Z POLISĄ KLIENTA
Optymalną usługą dla Państwa będzie
FAKTORING KRAJOWY PEŁNY
Z POLISĄ KLIENTA
Optymalną usługą dla Państwa będzie
FAKTORING KRAJOWY PEŁNY
Optymalną usługą dla Państwa będzie
FAKTORING EKSPORTOWY PEŁNY
Z POLISĄ KLIENTA
Optymalną usługą dla Państwa będzie
FAKTORING EKSPORTOWY PEŁNY