Zadowolenie Klientów jest naszym priorytetem. Rozumiemy, że zadowoleni Klienci oznaczają długą i owocną współpracę z korzyścią
dla obu stron.
Zadowoleni Klienci to dla Pekao Faktoring Sp. z o.o. najcenniejsza wartość, dlatego tak istotne są dla nas Państwa sugestie.
Dbając o wzrost satysfakcji naszych Klientów chcemy przede wszystkim słuchać Państwa uwag i opinii.
Cały czas dokładamy wszelkich starań, aby wyjaśnić i rozwiązać wszelkie problematyczne sytuacje i niedogodności naszych Klientów, powstałe w związku z obsługą.
W przypadku zaistnienia jednak sytuacji problematycznej w pierwszej kolejności zachęcamy Państwa do zgłoszenia jej pracownikom dedykowanym Państwu do kontaktu i obsługi.

Wszystkie zgłaszane opinie oraz reklamacje i skargi są dla nas bardzo cenne i stanowią ważne źródło informacji o Państwa oczekiwaniach oraz służą poprawie naszej oferty oraz jakości usług świadczonych przez naszą Spółkę.

Dodatkowo informujemy, iż pisemną reklamację możecie Państwo złożyć:
  • listownie na adres Biuro Reklamacji:
    Koordynator ds. Reklamacji w Pekao Faktoring Sp. z o.o.
    ul. Krakowskie Przedmieście 64
    20-076 Lublin
  • mailem na adres: reklamacje@pekaofaktoring.com.pl

Robimy wszystko, aby rozwiązać problem Klienta w jak najkrótszym czasie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia, a w przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie, może on zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy i uzgodnień z Klientem, udzielana jest listownie lub elektronicznie.