Centrala
Pekao Faktoring Sp. z o.o.
20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 64
tel. 81 445 20 00
fax 81 445 20 02
e-mail: kontakt@pekaofaktoring.com.pl

NIP: PL7121019686
REGON: 430578750
KRS: 0000086395
Kapitał zakładowy: 50 587 900 PLNINFOLINIA
801 800 079

W dni robocze, w godzinach 8:00 - 16:00.

Biura terenowe02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 31
tel. 22 524 89 27, 22 524 89 31, fax 22 201 99 20
e-mail: warszawa@pekaofaktoring.com.pl

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 64
tel. 81 445 20 00, fax 81 445 20 02
e-mail: lublin@pekaofaktoring.com.pl

40-153 Katowice, Al. Korfantego 160
tel. 32 259 93 71, fax 32 259 93 71
e-mail: katowice@pekaofaktoring.com.pl

Rachunki bankowe:
Bank Pekao S.A. I Oddział w Lublinie
81 1240 2470 1111 0000 3221 8945 (dla płatności PLN)
79 1240 2470 1978 0000 3221 8990 (dla płatności EUR)
50 1240 2470 1787 0000 3221 8974 (dla płatności USD)
06 1240 2470 1789 0000 3221 8987 (dla płatności GBP)
SWIFT: PKOP PL PW