29.06.2017
Magdalena Ciechomska-Barczak pełniącą obowiązki Prezesa Zarządu

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 28 czerwca br., pełniącą obowiązki Prezesa Zarządu została pani Magdalena Ciechomska-Barczak.


28.02.2017
Pekao Faktoring - liderem faktoringu importowego w 2016 r.

Informujemy, że Pekao Faktoring Sp. z o.o. osiągnęła najwyższe obroty (817,39 mln PLN) w faktoringu importowym w 2016 r. wśród członków Polskiego Związku Faktorów. Wynik ten stanowi ponad połowę obrotów branży!

Spółka zakończyła 2016 r. osiągając obroty w wysokości 13 777,32 mln PLN.


28.07.2016
Magdalena Ciechomska-Barczak Członkiem Zarządu

Z przyjemnością informujemy, że 27 lipca br. na stanowisko Członka Zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o. powołana została pani Magdalena Ciechomska-Barczak.


07.04.2016
Andrzej Kopyrski Prezesem Zarządu Pekao Faktoring

Z przyjemnością informujemy, że 6 kwietnia br. na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został pan Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.


26.01.2016
Pekao Faktoring - pierwsze miejsce w faktoringu z przejęciem ryzyka
niewypłacalności odbiorców w 2015 r.

Z przyjemnością informujemy, że Pekao Faktoring Sp. z o.o. osiągnęła najwyższe obroty (9 657,01 mln PLN) w faktoringu pełnym (z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców) w 2015 r. wśród członków Polskiego Związku Faktorów.
Tradycyjnie już zagraniczne firmy faktoringowe obdarzyły Pekao Faktoring największym zaufaniem, dzięki czemu osiągnęliśmy największe obroty w faktoringu importowym (960,3 mln PLN).
Spółka zakończyła 2015 r. osiągając obroty w wysokości 14 478,98 mln PLN, co oznacza wzrost o 15,1% r/r (dane PZF).
Za okazane zaufanie, dziękujemy Klientom.

Informacja własna Pekao Faktoring


30.01.2015
Pekao Faktoring - pierwsze miejsce w faktoringu z przejęciem ryzyka
niewypłacalności odbiorców w 2014 r.

Z przyjemnością informujemy, że Pekao Faktoring Sp. z o.o. osiągnęła najwyższe obroty (8 542,98 mln PLN) w faktoringu pełnym (z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców) w 2014 r. wśród członków Polskiego Związku Faktorów.
Jednocześnie zagraniczne firmy faktoringowe obdarzyły Pekao Faktoring największym zaufaniem, dzięki czemu osiągnęliśmy największe obroty w faktoringu importowym (932,39 mln PLN).

Spółka zakończyła 2014 r. osiągając obroty w wysokości 12 584,88mln PLN posiadając tym samym 10,81% rynku faktoringowego w Polsce (dane PZF).

Za okazane zaufanie, dziękujemy Klientom.

Informacja własna Pekao Faktoring


15.01.2014
Pekao Faktoring - pierwsze miejsce wśród firm faktoringowych w 2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że Pekao Faktoring Sp. z o.o. z wynikiem 14,56% udziału w rynku i obrotami w wysokości 14 066,37 mln PLN, zajęła pierwsze miejsce wśród firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów. W 2013 r. nasze obroty wzrosły r/r o 7,84%.

Dziękujemy Klientom za okazane zaufanie i życzymy samych sukcesów w 2014 r.

Informacja własna Pekao Faktoring


26.07.2013
Pekao Faktoring - pierwsze miejsce wśród firm faktoringowych!

Z przyjemnością informujemy, że Pekao Faktoring Sp. z o.o. z wynikiem 15,25% udziału w rynku i obrotami w wysokości 6 714,41 mln PLN, zajęła pierwsze miejsce wśród firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów.

Jednocześnie Pekao Faktoring zostało przyznane wyróżnienie za najwyższą jakość Quality International 2013 - "Forum Biznesu" w "Dzienniku Gazecie Prawnej", a Prezesowi Zarządu Mirosławowi Jakowieckiemu wyróżnienie w zestawieniu "Największe osobowości faktoringu" miesięcznika Home&Market.

Dziękujemy serdecznie Klientom za okazane zaufanie!

Informacja własna Pekao Faktoring


15.03.2013
Czwarta kadencja Prezesa Mirosława Jakowieckiego jako Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów

Prezes Zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o. Mirosław Jakowiecki już po raz czwarty został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów.

Członkowie PZF - 21 największych instytucji faktoringowych w Polsce wyraźnie darzą zaufaniem Mirosława Jakowieckiego, który przez ostatnie 4 lata zmienił sposób postrzegania branży faktoringowej. Branża stała się widoczna w Polsce dzięki aktywnym działaniom na rzecz promowania usług faktoringowych a także działalności edukacyjnej na polskich uczelniach oraz wśród przedsiębiorców.

Jednym z największych osiągnięć PZF jest wprowadzenie na stałe do kalendarza liczących się imprez w Polsce Międzynarodowego Kongresu Faktoringu. We wrześniu bieżącego roku odbędzie się już IV edycja Kongresu. Kongres Faktoringu co roku gromadzi liczne grono krajowych i zagranicznych ekspertów z dziedziny faktoringu i finansów. Dzięki temu wydarzeniu Polski Związek Faktorów stał się organizacją znaną nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej. Kongres zawsze odwiedzają przedstawiciele największych federacji faktoringowych na świecie tj. IFG, FCI i EU FEDERATION.

Istotnym działaniem PZF w ostatnich latach jest wydawanie Almanachów Faktoringu, wydawnictwa poświęconego branży faktoringowej. W 2013 roku ukaże się trzeci tom tej publikacji. PZF promuje także zdolnych absolwentów szkół wyższych organizując konkurs "Złote pióro", w ramach którego nagradzane są najlepsze prace magisterskie i licencjackie poświęcone faktoringowi.

Kolejnym sukcesem Związku jest silne skonsolidowanie branży wokół istotnych zagadnień związanych z ryzykiem transakcji faktoringowych oraz budowa platformy współpracy faktorów.

Warto również pamiętać, że w ciągu ostatnich 4 lat liczba członków PZF zwiększyła się z 11 do 21. To blisko 100% przyrost, będący efektem aktywnych działań zmierzających w kierunku silnej konsolidacji branży. Aktualnie obroty firm faktoringowych zrzeszonych w PZF stanowią 82% obrotów wszystkich instytucji oferujących faktoring w Polsce.

Dzięki przewodnictwu w PZF spółka Pekao Faktoring jest uznawana na rynku za jednego z najbardziej doświadczonych ekspertów z branży faktoringowej.

Informacja własna Pekao Faktoring


15.01.2013
Pekao Faktoring wiceliderem branży faktoringowej

Z przyjemnością informujemy, że Pekao Faktoring z wynikiem 15,94% udziału w rynku i obrotami w wysokości 13 043,70 mln PLN, zajęło drugie miejsce wśród firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów. Jednocześnie Pekao Faktoring zajmuje pierwsze miejsce w faktoringu importowym.

Dziękujemy serdecznie Klientom za okazane zaufanie!

Informacja własna Pekao Faktoring


13.11.2012
Obroty faktoringowe Grupy Pekao S.A.

Pekao Faktoring i Bank Pekao SA, polskie podmioty Grupy UniCredit odnotowały rekordową wartość obrotów w ramach świadczonych usług faktoringu. W ciągu trzech kwartałów 2012 roku spółki Grupy sfinansowały wierzytelności o łącznej wartości 22 681,1 miliona złotych (52,5% więcej w stosunku do poprzedniego kwartału).

  Cd. artykułu w pliku PDF

Informacja własna Pekao Faktoring


09.10.2012
Prezes Zarządu Pekao Faktoring, Mirosław Jakowiecki
laureatem konkursu "Biznes. Dobry wybór"

Z przyjemnością informujemy, że Prezes Zarządu Pekao Faktoring, Mirosław Jakowiecki, został laureatem konkursu "Biznes. Dobry wybór", organizowanego przez PKPP Lewiatan.

120 przedsiębiorców z całej Polski, którzy osiągnęli sukces w biznesie, a zarazem angażują się społecznie i są odpowiedzialnym pracodawcą, zostało wybranych do ogólnopolskiej galerii przedsiębiorców "Biznes. Dobry wybór". Czytaj dalej  »

Informacja własna Pekao Faktoring


14.09.2012
Polska branża faktoringowa goni światową czołówkę

Relacja z III Międzynarodowego Kongresu Faktoringu

W dniu 13 września w Warszawie, z inicjatywy Polskiego Związku Faktorów (PZF) odbył się już trzeci Międzynarodowy Kongresu Faktoringu. W jego czasie profesjonaliści z polskiej branży faktoringowej mieli okazję zapoznać się z praktykami stosowanymi za granicą oraz omówić najważniejsze wyzwania, jakie stoją dziś przed sektorem. Wśród wiodących tematów znalazły się kwestie ryzyka, jakie ponoszą faktorzy w ramach świadczenia usług przedsiębiorstwom, a także współpracy pomiędzy firmami faktoringowymi. W wydarzeniu wzięli udział szefowie światowych organizacji faktoringowych: Erik Timmermans z International Factors Group, Jeroen Kohnstamm z Factors Chain International oraz John Gielen z EU Federation. Ponadto, poza przedstawicielami branży w Polsce, w Kongresie uczestniczyli również reprezentanci firm faktoringowych z zagranicy, m.in. z Austrii, Belgii, Hiszpanii, Niemiec, Rosji czy Wlk. Brytanii. W sumie, na liście uczestników znalazło się 215 osób.

  Cd. artykułu w pliku PDF

Polski Związek Faktorów


18.07.2012
Pekao Faktoring wiceliderem wśród członków Polskiego Związku Faktorów!

Miło nam poinformować, że Pekao Faktoring Sp. z o.o. w I połowie 2012 r. osiągnęła obroty 6,42 mld PLN.

Wynik ten oznacza wzrost obrotów względem analogicznego okresu roku poprzedniego o ponad 113% i stawia Pekao Faktoring na drugim stopniu podium wśród firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów.

  Komentarz do wyników PZF za II kwartał 2012 r.

Informacja własna Pekao Faktoring


18.07.2012
Perspektywy faktoringu

Rozmowa z Mirosławem Jakowieckim, Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, Prezesem Pekao Faktoring Sp. z o.o.

- Jak wygląda dziś polski rynek faktoringowy: główni gracze, tendencje.
- Polski Związek Faktorów jest organizacją zrzeszającą obecnie szesnaście instytucji faktoringowych oraz dwóch członków wspierających. W I kwartale 2012 roku ?rmy faktoringowe zrzeszone w PZF zrealizowały obroty na poziomie 18,4 mld zł, co oznacza wzrost o 31 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Branża generuje stabilne wzrosty już od wielu lat. Rynek faktoringowy w Polsce jest silnie skoncentrowany. Pięć spośród osiemnastu ?rm należących do Związku ma łącznie 73 proc. obrotów całego rynku.

  Cd. artykułu w pliku PDF

Manager
lipiec-sierpień 2012


18.07.2012
Eksporterzy bezpieczni dzięki faktorom

Ryzyko kursowe, nieznajomość obcych rynków, strach przed niewypłacalnością kontrahentów - to wszystko eliminuje faktoring międzynarodowy

Faktoring międzynarodowy polegający na współpracy dwóch faktorów jest wystarczającym sposobem na zabezpieczenie interesów handlowych za granicą. Transakcje międzynarodowe z wykorzystaniem tej usługi są bezpieczne przede wszystkim dzięki systemowi stworzonemu przez ogranizację Factors Chain International (FCI), która niemalże od pół wieku wspiera ich rozwój.

  Cd. artykułu w pliku PDF

Marta Walczak
Puls Biznesu
18.07.2012


08.06.2012
Pekao Faktoring zwycięża w "Setce Kuriera"

Miło nam poinformować, że Pekao Faktoring Sp. z o.o. zdobyła dwa pierwsze miejsca w dwóch kategoriach rankingu "Setka Kuriera".

Pierwsza nagroda została przyznana Pekao Faktoring za największy przychód firm Lubelszczyzny. Drugą nagrodę otrzymaliśmy za największy przychód w eksporcie.
Nie otrzymalibyśmy tych wyróżnień, gdyby nie zaufanie Klientów jakim nas obdarzyli, za co im serdecznie dziękujemy.Informacja własna Pekao Faktoring


15.05.2012
Kapitał z zamrażarki

Faktoring to jedna z najpopularniejszych usług finansowych - korzystają z niej nawet najsprawniejsi menedżerowie.

Każdy przedsiębiorca wie, że utrzymanie płynności finansowej firmy wymaga zwinności i wprawy w zarządzaniu. Szczególnie w branżach, w których faktury mają nawet 120-dniową prolongatę płatności. Brak gotówki w kasie to poważny problem nawet dla zdolnych menedżerów. Ale Wojciech Pasierbek, dyrektor generalny Noack System, przedsiębiorstwa zajmującego się przetwórstwem tworzyw sztucznych, ze spokojem sprawdza stan firmowego konta. Noack System korzysta bowiem z usług faktoringowych polegających na skupowaniu przez instytucje finansowe (faktorów) nieprzeterminowanych należności od przedsiębiorstw. - To rozwiązanie daje nam możliwość monitorowania stanu należności i w razie potrzeby szybko reagujemy na zatory płatnicze - mówi Pasierbek.

  Cd. artykułu w pliku PDF

Jarosław Olechowski
Newsweek, dodatek, 27.04.2012 r.


06.04.2012
Pierwsze miejsce Pekao Faktoring!

Miło nam poinformować, że Pekao Faktoring stanęła na najwyższym stopniu podium rankingu Polskiego Związku Faktorów wśród spółek faktoringowych.

Wysokość obrotów spółki w pierwszym kwartale 2012 r. wyniosła 3,109 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 108% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie Pekao Faktoring zajmuje drugie miejsce w branży faktoringowej w Polsce. Naszym Klientom serdecznie dziękujemy za zaufanie jednocześnie obiecując, że dalej będziemy dążyć do jak największego zadowolenia Państwa z oferowanych przez nas usług.

Zespół Pekao Faktoring


28.03.2012
Łatwiej o faktoring niż o kredyt

W czasach, w których coraz trudniej o kredyt bankowy, coraz lepiej się mają usługi faktoringowe. Z roku na rok zyskują one nowych zwolenników, także wśród małych i średnich firm. Faktoring jest bardziej elastyczną i szybszą formą zewnętrznego finansowania, pozwalającą także uporać się z zatorami płatniczymi.

W zestawieniu z kredytem

Faktoring to rodzaj usługi finansowej polegającej na wykupie wierzytelności przysługujących przedsiębiorcom względem odbiorców ich towarów lub usług (dłużników), niekiedy połączonej ze świadczeniem dodatkowych usług związanych z finansowaniem dostawcy.

  Cd. artykułu w pliku PDF

Tomasz Konieczny
Gazeta Podatkowa z dnia 2012-03-22


13.01.2012
Polski rynek faktoringu wzrósł o 19% w 2011 roku

Polski Związek Faktorów po 10 latach istnienia odnotowuje rekordowe obroty 67,1 mld zł i prognozuje dalsze wzrosty branży w 2012 roku

Warszawa, 11 stycznia 2012 roku - Obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły w 2011 roku o ponad 19%, do wysokości 67,1 mld zł. Tym samym oznacza to, że w 10-cio letniej historii PZF ich wielkość wzrosła 9-krotnie, z poziomu ok. 7,2 mld zł w 2001 r. Równolegle do wzrostu obrotów rozwijał się sam Związek, który obecnie zrzesza 18 członków, aż o 4 więcej niż w roku poprzednim. Czytaj dalej  »

Źródło: Polski Związek Faktorów